Phone: 01-4470412, 5904848, 4468364


Address: Mitrapark, Chabahil

Our Team page

Mr. Prayag Raj Bha..

Member

Mr. Bimal Prasad W..

Member

Mr. Chandra Prasad..

Member

Mr. Ganesh Man Gur..

Member

Mr. Narayan Raj Ti..

Member

Mr. Keshar Bahadur..

Member

Mr. Udhwab Badal..

Member

Mr. Prabhat Lamich..

Member

Mr. Tika Parajuli..

Member

Mr. Bishnu Prasad ..

Member